Wymiana doświadczeń

27
mar
Wymiana doświadczeń
Wymiana doświadczeń
  • Lucyna Korzekwa
  • 477 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Troska o ochronę środowiska i zagospodarowanie odpadów powinna towarzyszyć każdemu w codziennym życiu, jak i w działalności każdej firmy czy to produkcyjnej czy usługowej. Istotne jest, aby firmy wymieniały się pomysłami na wdrożenie rozwiązań służących ochronie środowiska. Taką okazją była m. in. targi ENEX-EKOTECH 2018 w Kielcach. Podczas tej imprezy na stoisko Agencji Neemo – Life Programme dostarczono materiały promocyjne dotyczące realizowanego projektu LIFE EMU NEW. W trakcie targów w celu nawiązania współpracy odwiedziliśmy również stoiska innych podmiotów z sektora gospodarki odpadami  – m. in. zagranicznych i krajowych firm zajmujących się recyklingiem, klastra gospodarki odpadowej oraz stoiska firm wydawniczych związanych tematycznie z gospodarką odpadami. W trakcie targów uczestniczyliśmy również w konferencji organizowanej przez ŚCiTT w Kielcach i Królestwo Norwegii dotyczącej ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów.