Wybrane informacje o asfalcie

Asfalt na świecie

Jaki asfalt drogowy najlepszy

Asfalt drogowy – Wokół nas stale prowadzone są inwestycje związane z budową nowych dróg czy remontem starych. Niejednokrotnie poirytowanie budzi stosowanie niewłaściwego składu asfaltu (dla wzrostu zysku wykonawcy, obniżenia cen umożliwiającego wygranie przetargu w ramach postępowań związanych z prawem zamówień publicznych), co skutkuje jakością nieadekwatną do sposobu użytkowania danej nawierzchni. Choć trudno w to uwierzyć, istnieją w Polsce jeszcze miejscowości, w których asfalt jest marzeniem – odległość pomiędzy wiejskimi przysiółkami pokonuje się mniej lub bardziej utwardzonymi drogami.

asfalt drogowy

Asfalt drogowy i jego wynalazcy

Asfalt drogowy wynaleziono w XIX wieku, początkowo nazwany asfaltem lanym – jest to rodzaj mieszanki o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni z lepiszczem asfaltowym, w której objętość wypełniacza i lepiszcza przewyższa objętość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej. Jak podają źródła internetowe wynalazcami byli Hennig i Egerstorf, pracownicy firmy eksploatującej złoże asfaltu naturalnego w Ahlem koło Hanoweru. Materiał produkowano w stojących kotłach, na miejscu budowy, w których w podwyższonej temperaturze topiono brykiety („bochenki”) mastyksu asfaltowego, uzyskanego z asfaltu naturalnego wydobywanego ze złoża. Dodawano około 60% grubego piasku lub żwiru i mieszano ręcznie w temperaturze 150–180°C.

Asfalt obecnie

Obecnie w różnych rejonach świata jednostki badawcze pracują nad składem asfaltu – czy to poprzez tworzenie mieszanek asfaltowo-betonowych czy dodawaniem innych składników – w szczególności odpadów – gum, tworzyw sztucznych itp. Poza wykorzystaniem produktów recyklingu w procesie produkcji emulsji asfaltowych, należy zwrócić uwagę na inne korzystne zmiany w zakresie procesu produkcji, jak np. zmiany technologiczne mające na celu obniżenie temperatury produkcji asfaltu lanego z myślą o zmniejszeniu emisji oparów, poprawie higieny warunków pracy robotników układających nawierzchnię oraz ograniczeniu uciążliwości dla środowiska. Z tego powodu wprowadzane jest ograniczenie temperatury produkcji asfaltu lanego do 230°C. Stosuje się także dodatki zmniejszające lepkość asfaltu, co pozwala na zwiększenie jego urabialności w niższej temperaturze i umożliwia obniżenie temperatury produkcji asfaltu lanego o 30°C. To tylko niektóre z pomysłów, w jaki sposób również przy produkcji asfaltu zadbać o środowisko naturalne lub przynajmniej zmniejszyć negatywne skutki tej dziedziny gospodarki.

      

Podobne publikacje:

Magazyn Chemia i Biznes Nr 3/2018

Magazyn Drogownictwo Nr 7-8/2017 Sierpień 2017

Magazyn Chemia i Biznes Nr 5/2017