Innowacyjne produkty przyjazne dla środowiska

20
Wrz
Innowacyjne produkty przyjazne dla środowiska
Innowacyjne produkty przyjazne dla środowiska
  • Admin
  • 952 Views
  • 0 Comment
  • asfalt drogowy . emulsje asfaltowe . Flukar . Life Emu New . polimery odpadowe . technologia do wytwarzania asfaltu . tworzywa odpadowe . wytwarzanie asfaltu .

Innowacyjne produkty przyjazne dla środowiska

Niemal wszystkie branże przemysłowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej zachęcane są do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko i wdrażania działań proekologicznych. Przy uwzględnieniu masowej skali produkcyjnej dużych przedsiębiorstw działania takie mogą niemal natychmiast przynieść wymierne pozytywne efekty. Branża budownictwa drogowego nie jest tutaj wyjątkiem i również ma olbrzymi potencjał do implementacji tego typu aktywności. 1 sierpnia 2015 r. polska firma FLUKAR Sp. z o.o. rozpoczęła prace w ramach dużego projektu pn. „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” (w skrócie LIFE EMU NEW). Projekt uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu LIFE, który jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Głównym celem Projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii pozwalającej uzyskać emulsje asfaltowe modyfikowane nanostrukturami z polimerów odpadowych. Produkt ten będzie charakteryzował się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w budownictwie drogowym. Realizacja tego celu nastąpi poprzez wybudowanie pilotażowej instalacji pozwalającej na uzyskanie skalowalności do skali przemysłowej. Będące w toku realizacji innowacyjne rozwiązania techniczne zakładają współdziałanie czterech węzłów technologicznych: węzła produkcji asfaltu zmodyfikowanego, węzła produkcji nanowłókien, węzła upłynniania, oczyszczania i modyfikacji polimerów odpadowych oraz węzła produkcji emulsji. O proekologicznej wartości projektu świadczy fakt wykorzystania na dużą skalę polimerów odpadowych do produkcji modyfikatorów lepiszcza asfaltowego oraz wytwarzania nanowłókien, które stanowić będą dodatkowy, innowacyjny sposób poprawy właściwości emulsji asfaltowych. Wprowadzenie nanowłókien polimerowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej powinno przyczynić się do widocznego wzrostu odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspajania głównych warstw nawierzchni drogowej, oraz do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych.

Równolegle firma FLUKAR realizuje projekty, których część inwestycyjna zakłada wybudowane instalacji do regeneracji olejów przepracowanych, rozpuszczalników i innych odpadów pochodzenia naftowego. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli na uzyskanie produktów mogących powrócić do gospodarki. Realizowana w ten sposób idea zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym stawia polską firmę w czołówce przedsiębiorstw uwzględniających ekologiczne rozwiązania w polityce rozwoju.
Grzegorz Nieradka