Projekt LIFE+ ForBioSensing

27
lis
Projekt LIFE+ ForBioSensing
Projekt LIFE+ ForBioSensing
  • Lucyna Korzekwa
  • 305 Views
  • 0 Comment
  • No tags

 

Projekt „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” to projekt unijny, realizowany w latach 2014-2021 przez zespół specjalistów z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży i Sękocinie Starym.

Praca zespołu ForBioSensing to działania zmierzające do opracowania i zastosowania metody monitorowania dużego obszaru leśnego oraz wykazanie, że innowacyjne monitorowanie cennych obszarów leśnych jest możliwe. Cały proces odbywa się przy pomocy zarówno najnowszych technologii – pozyskania danych metodami teledetekcyjnymi, jak i tradycyjnych – pomiarów terenowych na powierzchniach monitoringowych. Specjaliści dążą do wypracowania metody monitoringu drzewostanów, który można wykorzystać, nie tylko dla lasów o prostej strukturze (np. lasy iglaste), ale również dla bardziej złożonych lasów mieszanych i liściastych, wzrastających na zróżnicowanej mozaice siedlisk leśnych. Zakłada się, że opracowanie metody dostarczy wiarygodnych informacji, dzięki czemu zostanie opracowany sposób obserwacji cennych obszarów leśnych, który będzie można zastosować w innych miejscach w Europie.

Las się zmienia, a wszelkie zmiany w nim zachodzące są ważnym tematem poruszanym podczas planowania i realizowania zadań projektowych. Zespół chce dowiedzieć się co się w nim dzieje, poznać kierunki zmian w Puszczy, obserwować je i analizować. Efekty działań projektu zostaną przedstawione w postaci opracowań oraz map, wskazujących konkretne zmiany i ich przyczyny na przestrzeni lat. Dotychczas nikt, w tak szeroki i kompleksowy sposób nie zanalizował drzewostanów polskiej części Puszczy Białowieskiej. Już teraz, jeszcze w trakcje realizacji projektu, pozyskane dane o Puszczy Białowieskiej okazują się bardzo potrzebne, zarówno dla administracji rządowej i samorządowej, jak i dla organizacji pozarządowych i naukowców. Dotychczas dane pozyskane w projekcie ForBioSensnig zostały praktycznie wykorzystane już w ponad 50 przedsięwzięciach.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.forbiosensing.pl