Czas na gospodarkę o obiegu zamkniętym

10
Kwi
Czas na gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • Lucyna Korzekwa
  • 447 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Świadomość recyklingu budowana jest latami – począwszy od edukacji domowej, szkolnej, przez przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami zarówno w życiu prywatnym, jak i w przemyśle.

Jak wskazuje Dominik Wójcicki w artykule Jak ważny jest recykling odpadów tworzyw sztucznych? Opublikowany w czasopiśmie Chemia i Biznes 1/2018 – to „konsumenci odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o powodzenie każdego implementowanego w danym kraju systemu odpowiadającego za recykling odpadów tworzyw sztucznych”. Co ciekawe, świadomość i recyklowanie odpadów z tworzyw sztucznych popularniejsze jest u osób starszych – zarówno w Niemczech, Wielkiej Brytanii, jak i Polsce (te kraje były objęte badaniem społecznych sprawdzającym społeczne postawy zw. z recyklingiem i związanych z nim aspektów). Duże znaczenie ma również wiedza, którą musi dysponować potencjalny konsument, aby wybrać spośród produktów te wyprodukowane w sposób efektywny pod względem zasobów (tj. przy mniejszym zużyciu energii i/lub wody, z udziałem materiałów pochodzących z recyklingu i zaprojektowanych w taki sposób, by możliwy był jego dalszy recykling). Niejednokrotnie poza wiedzą potrzebna jest też motywacja, aby za takie produkty zapłacić więcej.  Przyjęta przez Unię Europejską Strategia na rzecz tworzyw sztucznych wskazuje dążenie wspólnoty do przejścia na tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym, co dla producentów oznacza konieczność znaczącej modyfikacji procesów.

Oczywiście podstawę tej ogólnej zmiany muszą stanowić zmiany w sferze zachowań i przyzwyczajeń konsumenckich w zakresie oszczędności surowców.

W ramach artykułu „Przemysł tworzyw sztucznych niezbędny dla gospodarki obiegu zamkniętego” opublikowanego w czasopiśmie Chemia i Biznes 2/2018 – wskazano, że przed europejskim przemysłem tworzyw sztucznych stoją wyzwania zw. z wysokimi kosztami energii, stabilnym dostępem do surowców w konkurencyjnych cenach, co wpływa na opłacalność produkcji, a także zmiany w prawodawstwie wynikające m. in. z koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (przyjęta w styczniu br. Strategia na temat tworzyw sztucznych).

Jak wskazuje Anna Kozera-Szałkowska (Fundacja PlasticsEurope Polska) przemysł tworzyw sztucznych stanowi ważny sektor europejskiej gospodarki, w ramach którego największe zapotrzebowanie na tworzywa wykazuje sektor opakowań. W artykule pn. „W przemyśle opakowaniowym rośnie presja na recykling” Oktawian Milewski zauważa, że idea produkowania bardziej oszczędnych opakowań (pod kątem ilości zużytych surowców), a także troska o to, by nadawały się do recyklingu lub były wytwarzane z surowców z niego pochodzących jest obecna w przemyśle opakowań od kilku lat. Wśród najważniejszych kwestii w światowym przemyśle opakowaniowym są:

– konieczność podejmowania dalszych zabiegów o to, aby opakowania przyczyniały się do zmniejszania marnotrawstwa żywności;

– wskazówka dla designerów, by nie tworzyli opakowań przepełnionych treściami informacyjnymi lub informującymi zbyt skąpo;

– konieczność powstrzymania trafiania opakowań z tworzyw sztucznych do mórz i oceanów.

Na plan pierwszy wysuwa się konieczność zwiększenia znaczenia recyklingu w przemyśle opakowaniowym. Przedstawiciele popularnych marek globalnych wskazują, że do 2025 roku lub wcześniej przejdą na użycie jedynie opakowań z tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku, w pełni nadających się do recyklingu lub też przeznaczonych do kompostowania. Należy zauważyć, że do tej pory największe firmy wykazywały starania o zmniejszanie śladu ekologicznego, jaki zostawiają opakowania przez nich wprowadzane, jednakże daleko jeszcze do tego, aby nazwać to standardem w tej dziedzinie przemysłu.

Jak wskazuje autor same zabiegi firm nie wystarczą – konieczne są zorganizowane działania, z których najważniejszymi wydaje się poprawa efektywności sortowania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, podniesienie jakości produkowanych recyklatów i projektowanie produktów z myślą o ich późniejszym recyklingu.

http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/co-ma-zmienic-strategia-ue-w-dziedzinie-tworzyw-sztucznych