Spotkanie Platformy LIFE w Atenach

17
wrz
Spotkanie Platformy LIFE w Atenach
Spotkanie Platformy LIFE w Atenach
  • Redaktor
  • 1089 Views
  • 0 Comment
  • No tags

W dniach 21-22 września br. będziemy uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu Platformy LIFE w sprawie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2017/march/images/logos_25y_life.jpg

Spotkanie odbędzie się w Atenach, w Grecji.

Organizatorem wydarzenia jest Komisja Europejska oraz Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach.

W obradach uczestniczyć będą beneficjenci projektów LIFE i Horizon 2020 realizujące działania z zakresu recyklingu tworzyw sztucznych.

Głównym celem spotkania będzie omówienie i promowanie wkładu projektów LIFE i Horizon 2020 odnoszących się do polityki Komisji Europejskiej takiej jak pakiet Gospodarki Okrężnej /tzw. Circural Economy/ oraz opracowania strategii z zakresu tworzyw sztucznych w Gospodarce okrężnej. Ponadto, spotkanie służyć będzie zbadaniu, jak projekty mogą współpracować z przemysłem, aby zrealizować powyższe cele. Spotkanie ma na celu przeprowadzenie dyskusji z podmiotami branżowymi, instytucjami publicznymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz stymulować wymianę informacji z jednostkami tematycznymi Komisji Europejskiej, które odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu procesu legislacyjnego.

więcej