Wiadomości Naftowe i Gazownicze o wystąpieniu Grzegorza Nieradki

28
cze
Wiadomości Naftowe i Gazownicze o wystąpieniu Grzegorza Nieradki

Według autorów artykułu opublikowanego w miesięczniku Wiadomości Naftowe i Gazownicze wydawanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), wystąpienie Grzegorza Nieradki reprezentującego firmę Flukar podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej w Krynicy zorganizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy zasłużyło na szczególne uznanie i wyróżnienie.

Na 33 stronie wydania miesięcznika znalazł się obszerny artykuł podsumowujący Konferencję.

Jak piszą autorzy artykułu:

“Wśród referatów, które według uczestników zasłużyły na miano najciekawszych znalazły się:

  • Zmiana właściwości lepkościowo-temperaturowych roślinnych baz olejowych pod wpływem dodatków funkcjonalnych – Elżbiety Rogoś z Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu
    Badawczego
  • Innowacyjna technologia selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych
    i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego – Grzegorza Nieradki z firmy Flukar Sp. z o.o
  • PAGs: Suitable Base Stocks for next generation gear oil lubricants – Marcela Harhausen z firmy BASF SE
  • Aprobata OEM jako element konfiguracji oleju smarowego – Piotra Niemca z firmy LOTOS Oil Sp. z o.o.”

Całe wydanie miesięcznika w pdf