MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

15
maj
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
  • Redaktor
  • 967 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Konferencja Krynica

W dniach 10-12 maja br w Krynicy odbyła się

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA ŚRODKI SMAROWE 2017

Wśród uczestników Konferencji znalazł się również przedstawiciel firmy Flukar – Pan Grzegorz Nieradka, który wygłosił referat pt.

Innowacyjna technologia selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego

Konferencja zorganizowana przez Państwowy Instytut Badawczy zgromadziła zarówno przedstawicieli przemysłu środków smarowych, producentów olejów bazowych, dodatków uszlachetniających, producentów aparatury badawczej a także przedstawicieli jednostek naukowych.

Wśród szeroko dyskutowanej problematyki znalazły się zagadnienia dotyczące monitorowania jakości środków smarowych podczas eksploatacji.

W Konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z Polski i zagranicy.