Dzień Informacyjny Life

28
kw.
Dzień Informacyjny Life
Dzień Informacyjny Life
  • Redaktor
  • 1145 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Już po raz dziesiąty 25 kwietnia 2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował Dzień Informacyjny LIFE. W wydarzeniu wziął udział Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Nie mogło na tym wydarzeniu zabraknąć również naszego projektu – Life Emu New.

Rok 2017 jest ostatnim, w którym Polska ma zarezerwowane środki dla podprogramu środowisko w wysokości ok. 40 mln euro.

Dzień Informacyjny LIFE jest okazją do zdobycia wiedzy o możliwościach finansowania projektów z Programu LIFE, a także do wymiany doświadczeń z innymi beneficjentami oraz zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców. Wydarzenie to jest organizowane w nowej, rozszerzonej formule, tak by był atrakcyjny zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku, jak i dla tych, którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi.

W programie Dnia Otwartego Life przewidziano sesję ogólną oraz trzy sesje tematyczne. Sesja ogólna skierowana jest przede wszystkim do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o programie. Natomiast w trakcie sesji tematycznych będzie można zapoznać się z konkretnymi zagadnieniami: „Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek >>Close to market<<”, „LIFE na rzecz samorządów” oraz „Ochrona przyrody/Zarządzanie i informacja – Kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE”. Uczestnicy spotkania będą mieli także okazję zapoznania się z doświadczeniami beneficjentów programu,

Program konferencji, a także szczegóły dotyczące jej organizacji są dostępne na stronie NFOŚiGW

źródło – Ministerstwo Środowiska