CHEMIKA EXPO 2017

05
Kwi
CHEMIKA EXPO 2017
CHEMIKA EXPO 2017
  • Redaktor
  • 1184 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Grzegorz Nieradka był prelengentem podczas VIII Forum Naukowo-Gospodarczego CHEMIKA EXPO w Szczecinie.

VIII Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 to jedno z największych spotkań branży chemicznej w euroregionie Pomerania. CHEMIKA EXPO to doskonała okazja do spotkania zarówno ekspertów branży chemicznej jak i przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują osiągnięcia specjalistów w ulepszaniu swoich produktów i  usług, jak również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji około-biznesowych.

Jednym z prelengentów Forum był Grzegorz Nieradka, który wygłosił prelekcję nt. Innowacyjnej technologii wytwarzania podwójnie modyfikowanej emulsji asfaltowej, oraz jej wpływie na osiągnięcie pozytywnych efektów środowiskowych. Przedstawił on również założenia Projektu Life Emu New.

CHEMIKA EXPO 2017 jest organizowana przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”  w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a także instytucjami zagranicznymi, m.in. Związkiem Chemików z Ukrainy w Kijowie czy HUB ze Szwecji.

Podczas CHEMIKI EXPO 2017 zaplanowano cześć merytoryczna połączoną z panelami dyskusyjnymi, międzynarodową giełdą kooperacyjną oraz specjalistycznymi warsztatami branżowymi dla przedsięibiorców.