X Forum Ekonomicznego Europa – Ukraina w Rzeszowie

Grzegorz Nieradka – Zastępca Koordynatora projektu Life Emu New był panelistą podczas X Forum Ekonomicznego Europa – Ukraina w Rzeszowie
w dniu 28.01.2017r.

Pan Grzegorz wystąpił podczas Forum z wykładem pt.:

„Innowacyjna technologia wytwarzania podwójnie modyfikowanej emulsji asfaltowej.
Jej wpływ na osiągnięcie korzystnych efektów środowiskowych.”

W trakcie swojej prezentacji wyjaśniał założenia projektu Life Emu New.