Magazyn Drogownictwo Nr 7-8/2017 Sierpień 2017

Wytwarzanie asfaltu – Produkcja innowacyjnych emulsji asfaltowych. Wstęp. Wytwarzanie asfaltu – Projekt pn. „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych” (w skrócie LIFE EMU NEW) opracowany przez zespół ekspertów firmy Flukar Sp. z o.o. stanowi innowacyjną koncepcję technologii, która ma przyczynić się do rozwiązania wybranych problemów środowiskowych dotyczących zagospodarowania odpadów … Czytaj dalej Magazyn Drogownictwo Nr 7-8/2017 Sierpień 2017