Posts Tagged ‘Gospodarka odpadami’

18
paź
Gospodarka odpadami priorytetem Ministerstwa Środowiska
  • Admin
  • 901 Views
  • 0 Comment
  • EkoSfera . Envicon . Gospodarka odpadami . Life Emu New . Ministerstwo środowiska . POL-ECO SYSTEM .

Gospodarka odpadami priorytetem Ministerstwa Środowiska Sesja “Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia i środowiska” odbywa się w ramach EkoSfery, kongresu Envicon oraz targów POL-ECO SYSTEM. Inaugurując Sesję “Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia i środowiska” minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że gospodarka odpadami wysuwa się na pierwszy plan zadań Ministerstwa Środowiska na najbliższy rok. – To między innym pożary składowisk w ubiegłym roku spowodowały ogromne zainteresowanie gospodarką odpadami. Stąd też zmiany legislacyjne, które podjęliśmy w ubiegłym roku dotyczące miejsc składowania…