Magazyn Chemia i Biznes Nr 3/2018

Emulsje asfaltowe i ich funkcje w drogownictwie – Analiza czynników determinujących wybór lepiszcza Emulsje asfaltowe można podzielić ze względu na rodzaj fazy rozpraszanej i rozpraszającej, zawartość asfaltu, szybkość rozpadu, rodzaj lepiszcza i dodatków. Emulsje asfaltowe zastosowano po raz pierwszy w budownictwie drogowym na początku XX w. Aktualnie ich łączna produkcja szacowana jest na ponad 8 mln … Czytaj dalej Magazyn Chemia i Biznes Nr 3/2018