Page title

18
lis
Projekt Budowania Potencjału LIFE
Projekt Budowania Potencjału LIFE
  • Admin
  • 4 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Projekt Budowania Potencjału LIFE

Projekty Budowania Potencjału dostępne są dla państw członkowskich UE w ramach Wieloletniego Programu Prac i zapewniają dofinansowanie działań służących budowaniu potencjału państw członkowskich, w tym krajowych lub regionalnych punktów kontaktowych w celu bardziej skutecznego wykorzystania możliwości Programu LIFE. Jesteśmy do dyspozycji Wnioskodawców z Polski i w ramach Projektu Budowania Potencjału oferujemy także dodatkowe działania, aby sprostać Państwa oczekiwaniom począwszy od doprecyzowania problemu środowiskowego, wyboru obszaru priorytetowego, określenia celów projektu, działań projektowych i przewidywanych efektów projektu. Prowadzimy szkolenia w zakresie pisania wniosków i oferujemy potencjalnym Wnioskodawcom indywidualne konsultacje.

Celem projektu jest upowszechnianie informacji na temat Programu LIFE i pozyskanie szerokiego spektrum grup docelowych, działających na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także pomoc w przygotowaniu najwyższej jakości wniosków LIFE i efektywne wykorzystanie dostępnych środków.

Zachęcamy też do współpracy wszystkich zagranicznych wnioskodawców, zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych z polskim podmiotami. Prosimy o kontakt na adres:

life@nfosigw.gov.pl

Czytaj więcej: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/projekt-budowy-potencjalu-life/

Źródło: NFOŚiGW