Page title

18
lis
Badania analityczne tworzyw sztucznych
Badania analityczne tworzyw sztucznych
  • Admin
  • 3 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Badania analityczne tworzyw sztucznych

Grupa Kapitałowa JASOL S.A. w celu zapewniają najwyższych standardów  jakościowych względem potrzeb klientów i odbiorców  swoich produktów utworzyła w ramach działalności Spółki Flukar, Centrum Badawczo Rozwojowe z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.

Uruchomienie nowoczesnego laboratorium  wyposażonego  w najnowocześniejszy sprzęt analityczny umożliwiający realizację  badania surowców, olejów przepracowanych, olejów smarowych, asfaltów i emulsji asfaltowych, rozpuszczalników węglowodorowych pozwala na   pełne  wykorzystanie  potencjału badawczego poprzez możliwość podjęcia specjalistycznych prac badawczo – rozwojowych   w następujących obszarach:

  • Innowacyjne metody zagospodarowania odpadów z olejów przepracowanych.
  • Zaawansowane metody analityczne w zakresie rozpoznania parametrów odpadów z branży petrochemicznej (m.in. odpady polimerowe).
  • Ocenę jakości produkowanych w Grupie Kapitałowej środków smarowych podczas ich eksploatacji, co pozwala na z rozszerzenie oferty dla kluczowych odbiorców o możliwość prowadzenia nadzoru nad stanem maszyn i urządzeń poprzez analizy olejowe.
  • Opracowanie nowoczesnych środków smarowych opartych na nowych technologiach  wg indywidualnych potrzeb klientów. 
  • Świadczenie usług analitycznych dla podmiotów zewnętrznych.

Wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego w sprzęt  analityczny wykorzystujący takie  techniki badawcze jak: chromatografia gazowa z detekcją mas, spektrometria IR, spektrometria  ICP ze wzbudzeniem w plazmie, automatyczna destylacja pod obniżonym ciśnieniem, automatyczna destylacja pod ciśnieniem atmosferycznym    oraz zestaw aparatów do oznaczania właściwości fizykochemicznych produktów naftowych pozwala zapewnić pełną obsługę naszych klientów w obszarze diagnostyki olejowej i identyfikacji jakościowej surowców przeznaczonych do przerobu jak również produktów finalnych.

Czytaj więcej: https://flucar.pl/cbr