Innowacje w budownictwie drogowym, jako użyteczny sposób zagospodarowania odpadów polimerowych

09
Gru
Innowacje w budownictwie drogowym, jako użyteczny sposób zagospodarowania odpadów polimerowych
Innowacje w budownictwie drogowym, jako użyteczny sposób zagospodarowania odpadów polimerowych
  • Admin
  • 800 Views
  • 0 Comment
  • Chemia i biznes . Flukar . Life Emu New .

Innowacje w budownictwie drogowym, jako użyteczny sposób zagospodarowania odpadów polimerowych

Sytuacja rynkowa, legislacja, nowości technologiczne, usługi dla branży to tematy, które złożyły się na program VII Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. Wydarzenie odbyło się w Warszawie 3 grudnia 2019 r. Jego organizatorem było EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”.

Konferencja złożona była z pięciu części: trzech paneli z 20-minutowymi prezentacjami, debaty branżowej oraz warsztatów. W gronie uczestników znalazło się niemal 95 osób.

Sponsorami tegorocznego wydarzenia były firmy: Sponsorzy Strategiczny: AM Solutions i Flukar Sp. z o.o., a także Sponsorzy: DACHSER Sp. z o.o., Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce i Omya Sp. z o.o. Patronat branżowy objęła firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, a patronaty: Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Polski Związek Producentów Farb i Klejów.

Patronat medialny sprawowały: portale chemiabudowlana.info, chemia-budowlana.pl, Miesięcznik Izolacje, magazyn Przemysł Chemiczny.

Podczas wydarzenia można było porozmawiać z przedstawicielami firm obecnymi na stoiskach wystawienniczych. Były to firmy: Dachser Sp. z o.o., Flukar Sp. z o.o., Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Reliability Solutions Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy opis niektórych wygłoszonych w trakcie konferencji wystąpień.

Beata Tomczak-Majewska, Agnieszka Olejniczak, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Trendy w sektorze budowlanym z uwzględnieniem rynku chemii budowlanej

Panelistki przedstawiły aktualną sytuację w polskim przemyśle budowlanym. Zaprezentowane dane statystyczne pokazują mocny rozwój branży, choć prelegentki zwracały uwagę, że możliwe jest wystąpienie kryzysu. W pierwszych trzech kwartałach tego roku wartość produkcji budowlano – montażowej w Polsce wyniosła 72,98 mld zł, co oznacza wzrost o 9% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Prognoza na przyszły rok zakłada wzrost o 7,7%. W budownictwie mieszkaniowym w samym tylko trzecim kwartale roku mieliśmy wzrost o 21% w relacji do trzeciego kwartału 2018 r. W

strukturze mieszkań oddanych do użytkowania dominują obiekty na sprzedaż lub wynajem (62%). W budownictwie niemieszkalnym najwięcej budowano natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku budynków przemysłowych i magazynowych. W ujęciu geograficznym najwięcej nowych konstrukcji niemieszkalnych przybyło w województwie mazowieckim. Wśród największych problemów na rynku budowlanych wymienia się natomiast brak pracowników, co z kolei rodzi presję na zwiększanie wynagrodzeń i prowadzi do podwyższenia końcowych cen dla odbiorców nieruchomości.

Grzegorz Nieradka, Flukar

Innowacje w budownictwie drogowym, jako użyteczny sposób zagospodarowania odpadów polimerowych

Tematem wystąpienia była uruchomiona niedawno w Kędzierzynie – Koźlu przez firmę Flukar proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych. Przekonywano, iż wprowadzenie nanowłókien polimerowych wytworzonych z polimerów odpadowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej spowoduje wzrost odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia górnych warstw nawierzchni drogowej oraz przyczynia się do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Wykorzystanie surowców odpadowych wpłynie również bardzo korzystnie na środowisko naturalne. Przewiduje się, że w wyniku wdrożenia zupełnie nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej wydłuży się cykl życia nawierzchni asfaltowej zbudowanej dzięki innowacyjnej technologii o 30%, poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Osobną wartością projektu jest możliwość zagospodarowania odpadów.

Prace nad tym zadaniem Flukar rozpoczął w 2015 r.  Zadanie uzyskało dofinansowanie z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Adam Trawczyński, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Patent „na mur beton”, czyli jak skutecznie ubiegać się o prawo wyłączne na wynalazek

Podczas prezentacji przedstawiono korzyści dla przedsiębiorców wynikające z posiadania praw wyłącznych na swoje wynalazki. Patent został scharakteryzowany jako element strategii biznesowej.

Korzyści wynikające z ochrony patentowej to wyłączność z korzystania w celach zawodowych i zarobkowych z innowacji; pewna ochrona prawna danego rozwiązania. Dodatkowo patent może być przedmiotem obrotu, więc zachodzi tutaj aspekt majątkowego charakteru prawa. Wady to z kolei ujawnienie rozwiązania opracowanego przez firmę i objętego patentem konkurentom po 18 miesiącach od zgłoszenia; a także wysokie koszty uzyskania i utrzymania prawa ochrony patentowej oraz brak sądów patentowych.

Jeśli chodzi o patent na wynalazek, to taki wynalazek może dotyczyć wyłącznie rozwiązania o charakterze technicznym. Patenty są udzielane na wynalazki nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. Patent jest ograniczony w czasie i trwa maksymalnie 20 lat od daty zgłoszenia. Dodatkowo jest ograniczony terytorialnie i może zostać udzielony wyłącznie na terytorium kraju, w którym dokonane zostało zgłoszenie. Wynalazek jest natomiast uważany za nowy, jeżeli przed datą jego pierwszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym informacje o nim nie były nigdzie dostępne.

Czytaj więcej