Wielkie otwarcie w Kędzierzynie-Koźlu. Polska firma uruchomiła innowacyjną instalację

22
lis
Wielkie otwarcie w Kędzierzynie-Koźlu. Polska firma uruchomiła innowacyjną instalację
Wielkie otwarcie w Kędzierzynie-Koźlu. Polska firma uruchomiła innowacyjną instalację
  • Admin
  • 828 Views
  • 0 Comment
  • asfalt drogowy . emulsje asfaltowe . Flukar . innowacyjność . instalacja . Life Emu New . polimery odpadowe . Polskie przedsiębiorstwo . technologia do wytwarzania asfaltu . tworzywa odpadowe . wytwarzanie asfaltu .

Wielkie otwarcie w Kędzierzynie-Koźlu. Polska firma uruchomiła innowacyjną instalację

W dniu 21 listopada br. na ternie „Blachowni” w Kędzierzynie-Koźlu polska Firma FLUKAR zainaugurowała działanie proekologicznej instalacji pilotażowej do produkcji modyfikowanych emulsji asfaltowych. Instalacja została wybudowana w ramach realizowanego przez firmę projektu LIFE EMU NEW, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Otwarcie instalacji poprzedziła konferencja poświęcona inwestycji. W swoim wystąpieniu Grzegorz Nieradka, zastępca koordynatora projektu ds. technicznych, nawiązał do historii realizacji projektu. Omówił poszczególne etapy realizacji części inwestycyjnej oraz wskazał na formy promocji podczas międzysektorowych debat krajowych i międzynarodowych, targów branżowych i publikacji naukowych. Następnie głos zabrał Marek Fajferek, dyrektor ds. rozwoju produktu i marketingu wskazując rolę centrum badawczo-rozwojowego FLUKAR w realizacji badań nad produktami uzyskanymi z pilotażowej instalacji.

Po części merytorycznej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonał Paweł Szergowicz, Prezes Flukar Sp. z o.o. oraz Paweł Milejski, Prezes Rafineria w Jaśle Sp. z o.o. Wzniesiono toast za pomyślność zrealizowanej inwestycji i pokrojono okolicznościowy tort. Po poczęstunku uczestnicy konferencji udali się na halę, w której pracowała już instalacja. Dariusz Żłobiński, specjalista ds. procesu technologicznego omówił pracę instalacji, wszyscy obecni mogli zadawać pytania oraz zobaczyć jak powstają innowacyjne, modyfikowane odpadowym polimerem asfalty i emulsje asfaltowe.

W konferencji udział wzięło blisko 80 uczestników, w tym goście z zagranicy.