Debata podczas VII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

19
lis
Debata podczas VII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości
Debata podczas VII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości
 • Admin
 • 834 Views
 • 0 Comment
 • asfalt drogowy . Debata . emulsje asfaltowe . Flukar . Life Emu New . polimery odpadowe . Polski Kongres Przedsiębiorczości . środowisko . technologia do wytwarzania asfaltu . tworzywa odpadowe . VII edycja . wytwarzanie asfaltu . Zielone technologie .

Debata podczas VII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

W dniach 24-25 października 2019 roku w Olsztynie odbyła się VII edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którego partnerem merytorycznym była m.in. Firma FLUKAR. Zastępa koordynatora projektu ds. technicznych wziął aktywny udział w panelu dyskusyjnym pn. Zielone technologie a środowisko. Poruszano następujące zagadnienia:

 1. 1. Czy polski samorząd jest green?
 2. 2. Strategie na rzecz redukcji odpadów
 3. 3. Technologia w służbie środowisku
 4. 4. Nielegalne gospodarowanie odpadami. Sposoby na rozwiązywanie problemu
 5. 5. Gospodarka o obiegu zamkniętym
 6. 6. Doradztwo ekologiczne – niezbędne narzędzie wspierania firm i instytucji.

W dyskusji udział wzięli:

 1. 1. Grzegorz Nieradka – Zastępca koordynatora projektu ds. technicznych – FLUKAR Sp. z o.o.
 2. 2. Bernard Jaskulski – Prezes Zarządu BEST-EKO Sp. z o.o.
 3. 3. Łukasz Kulikowski CTO ArtAgro Polska
 4. 4. Kai Nagel – Quality and process management Mercedes-Benz Polska
 5. 5. Antoni Majcherczyk – Prezes Zarządu Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu

oraz moderator Tomasz Koprowiak – Doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na sali obecnych było kilkadziesiąt osób.

Tematyka idealnie wpisywała się w problemy, które aktualnie podlegają dyskusji w ramach zespołu projektowego LIFE EMU NEW. Mając na uwadze, że odbiorcami produktów powstających na linii pilotażowej są głównie podmioty publiczne, od ich wymogów stawianych w Opisach przedmiotu zamówienia czy w kryteriach w ramach przetargów zależy rynek zbytu dla modyfikowanego polimerem odpadowym asfaltu czy emulsji asfaltowych.

Podczas debaty zaprezentowano technologię opracowaną i przetestowaną w ramach projektu. Zainteresowanie szczególnie wzbudził typ polimeru odpadowego oraz rynek dla tego surowca. Przetwarzanie odpadów na surowiec i jego powtórne wykorzystanie powinno stanowić najczęstszy problem badawczy w obecnym czasie – mając na uwadze w szczególności zmniejszające się zasoby naturalne, a także zwiększające ilości odpadów.

Poza udziałem w konferencjach i debatach odbywających się zgodnie z zaproponowaną przez organizatora tematyką i planem, pracownicy Flukar Sp. z o. o. w czasie Kongresu dyżurowali na stoisku, aby odbywać indywidualne rozmowy z zainteresowanymi, a także dystrybuować materiały informacyjne i promocyjne nt. projektu, a także innych działań innowacyjnych i ekologicznych firmy.

Debatę zakończono podsumowaniem i nadzieję, że dzięki dofinansowaniu – przedsiębiorcy coraz częściej wybiorą przedsięwzięcia ekologiczne zamiast standardowych, a otoczenie prawne będzie sprzyjać opłacalności takich inwestycji.

W kongresie, według organizatorów, udział wzięło 1500 osoób.

Debata podczas VII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości