Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu

01
lip
Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu
Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu
  • Admin
  • 622 Views
  • 0 Comment
  • ENVI . gospodarka neutralna . klimat . Life Emu New .

Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu

Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu, przegląd wdrażania polityki UE w obszarze środowisko i polityka w zakresie substancji chemicznych, były jednymi z tematów posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI), która odbyła się 26 czerwca w Luksemburgu. W obradach wziął udział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Podczas Rady ENVI ministrowie środowiska dyskutowali m.in. o długoterminowej strategicznej wizji gospodarki neutralnej dla klimatu. W trakcie posiedzenia wiceminister Mazurek podkreślił, że Polska dąży do realizacji celów Porozumienia Paryskiego, w tym przede wszystkim osiągnięcia neutralności klimatycznej, co pozostaje jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych. Jak dodał, realizacja tego wyzwania będzie pociągała za sobą konieczność zmiany dotychczasowych modeli społecznych i gospodarczych funkcjonujących w Europie.

Wiceminister Mazurek zwrócił również uwagę, że dla niektórych państw członkowskich, ze względu na różne uwarunkowania, osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga znacznie większego wysiłku i większej ilości czasu niż w przypadku innych.

Wspólne osiągnięcie celu neutralności klimatycznej przez UE będzie wymagało szczegółowego zróżnicowania celów pomiędzy państwami członkowskimi i sektorami gospodarki – zaznaczył.

W opinii Polski, dla opracowania strategii długoterminowej niezbędne jest określenie mechanizmów kompensacji dla najbardziej narażonych sektorów gospodarki, regionów i krajów.

Ewolucja gospodarki i energetyki jest w naszym interesie, ale może odbywać się tylko w sposób bezpieczny dla obywateli, gospodarki i państwa – dodał wiceminister środowiska.

Czytaj więcej

źródło: Ministerstwo Środowiska