Projekt Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu trafił do konsultacji

Minister energii poinformował o rozpoczęciu konsultacji projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). Dokument ma zostać przyjęty do końca 2019 roku.

– Uprzejmie informuję o rozpoczęciu procesu konsultacji publicznych projektu „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK). Projekt ww. dokumentu został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Energii w zakładce Co robimy – projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 – poinformował minister Krzysztof Tchórzewski w liście do podmiotów z branży energetycznej z 14 stycznia.

ME przypomina, że KPEiK powstaje w ramach obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE równolegle trwają także prace nad Krajowym planem na rzecz energii i klimatu. Dokument będzie przedstawiał działania Polski podejmowane na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj. (1) bezpieczeństwa energetycznego, (2) dekarbonizacji gospodarki, (3) efektywności energetycznej, (4) zintegrowanego rynku energii oraz (5) innowacyjności. Dokument ze względu na zakres i zawartość, będzie w znacznym stopniu pokrywał się z zakresem polityki energetycznej. Opracowanie Planu wynika z projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną.

Czytaj więcej

Fot. www.biznesalert.pl