PlastiCircle - w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

16
sty
PlastiCircle – w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

PlastiCircle ma na celu promowanie przejścia na gospodarkę obiegową i przyczynianie się do realizacji celów gospodarki odpadami i recyklingu w Unii Europejskiej do roku 2030. Obecnie w państwach członkowskich UE produkowanych jest ponad 25,8 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie, a tylko 29,7% jest poddawany recyklingowi. Twórcy PlastiCircle skupią się na jednym szczególnie ważnym składniku tych odpadów z tworzyw sztucznych, a mianowicie na odpadach z opakowań z tworzyw sztucznych.

Podczas ponownego przemyślenia różnych faz życia odpadów – od zbiórki do transportu, sortowania do recyklingu – PlastiCircle ostatecznie zmierza do przekształcenia odpadów w wartościowe produkty. Konsorcjum wymyśli na nowo proces przetwarzania plastikowych opakowań, aby uzyskać wyższy poziom recyklingu, lepszą jakość i tańsze surowce wtórne, a także lepszy odzysk i waloryzację w ramach tego samego łańcucha wartości.

Konsorcjum skoncentruje się w szczególności na opracowaniu inteligentnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, ulepszeniu szlaków transportowych oraz technologii sortowania i przetwarzania, które ostatecznie przekształcą odpady opakowaniowe w produkty o wartości dodanej, takie jak płyty piankowe, części samochodowe, pokrycia dachowe. membrany, worki na śmieci, asfalt i meble miejskie.

Ostatecznie PlastiCircle zdefiniuje nowe plany biznesowe i będzie propagować powielanie proponowanych rozwiązań poprzez szkolenia i działania uświadamiające dla obywateli, instytucji i firm prywatnych. Dotyczy to całej Europy, ale w szczególności w naszych trzech miastach pilotażowych: Alba Iulia w Rumunii, Walencja w Hiszpanii i Utrecht w Holandii.

Czytaj więcej