NFOŚiGW wesprze cztery projekty z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje nowatorskie projekty z zakresu kształcenia, wychowania i opieki nad młodzieżą, m.in. szkolenia na temat ekologicznych skutków marnowania żywności oraz stworzenie zespołu młodzieżowych liderów troszczących się o stan środowiska w Polsce. Wsparcie zostanie przekazane także na inwestycje wzbogacające infrastrukturę placówek młodzieżowych. Łącznie na te cele NFOŚiGW przeznaczy 4,5 mln zł.

Umowy regulujące przekazanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Fundacji Pasja Życia im. S. Józefy Menendez, Federacji Polskich Banków Żywności oraz Fundacji dla Młodzieży zostały podpisane pod koniec 2018 r. w siedzibie Funduszu w Warszawie. Te proekologiczne przedsięwzięcia mają charakter i zasięg ogólnopolski a wsparcie finansowe dla nich nastąpi ze środków własnych NFOŚiGW.

Środowisko Młodzieży

1 233 219 zł dotacji NFOŚiGW przekaże Fundacji dla Młodzieży z siedzibą w Warszawie na projekt pn. Środowisko Młodzieży. Umowę regulującą dofinasowanie podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Małgorzata Adamska oraz Prezes Zarządu FdM Teresa Moskal. Koszt całkowity inicjatywy sięgnie kwoty 1 298 125 zł. Środki własne, które uruchomiła Fundacja, to 64 906 zł.

Celem projektu Środowisko Młodzieży jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych, mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej, jaką jest młodzież.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie do końca lipca 2020 r. licznych warsztaów i szkoleń. Odbędą się dwa seminaria, z których pierwsze opierać się będzie na wykładach dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a drugie ma stanowić forum wymiany doświadczeń w tych zakresach. Zaplanowano także specjalne szkolenia liderskie (10 edycji), podczas których przeszkolonych zostanie 200 osób w 10 regionach Polski.

Środowisko Młodych zbudowane zostanie także w przestrzeni świata wirtualnego m.in. poprzez stworzenie aplikacji mobilnej na smartfony (Aplikacja „Dobra”), zawierającej nie tylko funkcje informacyjne z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, lecz także umożliwiające zakładanie profili użytkowników i interakcji z innymi korzystającymi. Aplikacja zostanie też wyposażona w funkcjonalność lokalizacji, która „poinformuje” użytkownika, w pobliżu jakiego obszaru chronionego się znajduje albo wskaże lokalizację lokalnych pomników przyrody.

Projekt zakończy dwudniowa konferencja adresowana do liderów środowisk młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, społeczności lokalnych, organizacji ekologicznych, a także ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i polityków.

Ponadto odbędzie się pięć wydarzeń (tzw. eventów) w różnych regionach Polski, dzięki czemu działaniem objęta zostanie szeroka reprezentacja środowisk młodzieżowych. Będzie można wziąć udział w warsztatach ekologicznych, grach edukacyjnych i innych zajęciach ekologicznych. Celem jest budowa wśród młodych ludzi proekologicznych potrzeb i postaw.

– Projekt adresujemy do młodzieży, do młodych osób, które na szczeblach lokalnych pracują w instytucjach, parafiach, organizacjach skupiających liderów lokalnych. Oni często chcą działać społecznie i ekologicznie, ale napotykają na różne bariery. Mając chęci, zapał, energię, pomysły, brakuje im niekiedy doświadczenia. Czasem nawet napisanie wniosku o to, żeby zamontowano lampę lub postawiono wiatę przystankową w odpowiednim miejscu bywa problemem, gdyż nie wiadomo do kogo się udać, kogo zapytać. Od nas otrzymają wsparcie. Chcemy pokazać sposoby działania i dać odpowiednie narzędzia, aby młodzi ludzie mogli wykorzystywać swoją pasję i robić wartościowe rzeczy dla siebie, współmieszkańców i środowiska, szczególnie w gminach, na terenach wiejskich albo w małych miastach – powiedziała podczas uroczystości podpisania umowy Prezes Fundacji dla Młodzieży Teresa Moskal.

Także w przypadku tego projektu dofinansowanie umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW Edukacja ekologiczna.

Czytaj więcej