Podsumowanie VI Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej

13
gru
Podsumowanie VI Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej

Tematyka branżowej legislacji i usług dla sektora zdominowały program VI Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. Spotkanie odbyło się w Warszawie 4 grudnia 2018 r. Jego organizatorem było EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”. W konferencji udział wziął Grzegorz Nieradka – Zastępca Koordynatora Projektu LIFE EMU NEW ds. Technicznych.

Konferencja złożona była z czterech części: dwóch paneli z 20-minutowymi prezentacjami, debaty branżowej oraz warsztatów. Zgromadziła ponad 75 słuchaczy. Sponsorem Strategicznym konferencji była firma AM Solutions, Sponsorem Omya Sp. z o.o., zaś Patronem Branżowym ASM  Centrum Badań i Analiz Rynku. Patronat nad konferencją objęły: Polska Izba Przemysłu Chemicznego i Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Współpracownicy medialni to, jak co roku, chemiabudowlana.info, chemia-budowlana.pl oraz czasopismo „Izolacje”.

Poniżej przedstawiamy opis wygłoszonych w trakcie konferencji wystąpień oraz opis części warsztatowej (dwie ostatnie prezentacje).

Budownictwo w 2018 roku – podsumowanie, wnioski, najważniejsze zagadnienia

Joanna Florczak-Czujwid, Beata Tomczak,

ASM  Centrum Badań i Analiz Rynku

2018 r. będzie najlepszym w historii pod względem wartości produkcji budowlano-montażowej, która jest podstawowym wskaźnikiem określającym dynamikę rynku budowlanego w naszym kraju. Na koniec roku wartość ta przekroczy 100 mld zł. Po trzech kwartałach 2018 r. roku była o 22,9% wyższa niż w roku wcześniejszym i o 5,5% wyższa niż po trzech kwartałach 2011 r., który to był do tej pory rokiem rekordowym. Za 49,1% tej wartości odpowiada budownictwo inżynieryjne, za 33,7% budownictwo niemieszkalne, a za 17,1% budownictwo mieszkaniowe. W pierwszych trzech kwartałach roku do użytku oddano 146 tys. mieszkań, co stanowi 82% wyniku za cały 2017 r. Jednocześnie do końca września br. rozpoczęto budowę 194 tys. mieszkań, co stanowi już 94% wyniku za cały 2017 r. W obydwu przypadkach odnoszących się do budownictwa mieszkaniowego miniony rok był rekordowy, zatem 2018 r. powinien te rekordy pobić.

Na koniunkturę budowlaną wpływają też plany remontowe Polaków. Z badania ASM wynika, że w 2018 r. aż 71,7% Polaków planowało remonty mieszkania/domu, podczas gdy rok wcześniej takich wskazań było 42,4%.

Pomimo tych pozytywnych danych budownictwo stoi także przed licznymi wyzwaniami, które pojawią się w najbliższych latach, a jednym z nich będą problemy na rynku pracy. Z kolei wyższe koszty produkcji materiałów budowlanych to wyższe ceny dla wykonawców, co może hamować popyt.

Odpowiedzialność za produkt w branży chemii budowlanej

Ewa Rutkowska

KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Każdy przedsiębiorca, którego produkt może wyrządzić innym szkodę (w szczególności szkodę na zdrowiu), powinien mieć świadomość ryzyka prawnego, biznesowego i wizerunkowego, które się z tym wiąże. Prowadzenie działalności biznesowej wymaga zatem coraz większego wsparcia ze strony kancelarii prawnych, m.in. w odniesieniu do odpowiedzialności za wprowadzone produkty.

Rzecz ta dotyczy m.in. takich aspektów, jak ogólne bezpieczeństwo produktu; środki zaradcze w przypadku produktów niebezpiecznych; wycofanie produktów niebezpiecznych z rynku; postępowania administracyjne w przedmiocie wycofania produktu z obrotu; zarządzanie ryzykiem z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Doradztwo jest wskazane zwłaszcza w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których można zaliczyć ocenę ryzyk prawnych i wsparcie w budowaniu strategii; koordynację działań ekspertów i zespołu kryzysowego; reprezentowanie przed organami nadzoru i organami ścigania; wsparcie prawne w relacjach z poszkodowanymi; wsparcie prawne w relacjach z partnerami handlowymi; współpracę ze specjalistami w zakresie działań PR oraz współpracę z ubezpieczycielami.

Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt dotyczą najczęściej budowania strategii wobec roszczeń odszkodowawczych; koordynacji procesu rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych; negocjacji ugodowych; reprezentowania przedsiębiorców przed sądami w sprawach odszkodowawczych; współpracy z prawnikami z innych jurysdykcji w przypadku sporów w różnych krajach.

Czytaj więcej