– Musimy stworzyć swego rodzaju „instrukcję obsługi”, która mówi, w jaki sposób założenia Porozumienia paryskiego wprowadzić w życie. Tak na prawdę dopiero to, co wypracujemy w Katowicach uruchomi cykl działań po stronie państw stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – mówi Michał Kurtyka.

Sprawiedliwa transformacja to jedna z kluczowych inicjatyw polskiej prezydencji Michał Kurtyka nawiązuje ponadto do jednej z inicjatyw polskiej prezydencji, czyli do deklaracji ministerialnej o sprawiedliwej transformacji. Uwzględnienie aspektu społecznego transformacji na drodze do gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowe dla uzyskania społecznej aprobaty dla zachodzących zmian. 

– Jestem przekonany, że dzięki podpisaniu na szczycie w Katowicach deklaracji ministerialnej na temat sprawiedliwej transformacji temat ten zyska dodatkowe poparcie polityczne – mówi wiceminister Kurtyka. 

Jego zdaniem długofalowe, wdrożenie solidarnej transformacji pomoże wygenerować i zachować poparcie społeczne dla polityk ograniczania emisji.

Czytaj więcej

Źródło: chemia.wnp.pl

Fot. Fot. Mat. pras.