Ważne ustawy z podpisem prezydenta

01
sie
Ważne ustawy z podpisem prezydenta
Ważne ustawy z podpisem prezydenta
  • Admin
  • 428 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet odpadowy, czyli nowele dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. Cel ustaw to uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.

Nowela ustawy o odpadach wprowadza m.in. kaucję – gwarancję finansową, którą płacić będą firmy zajmujące się gospodarką odpadową. Mechanizm ten ma zabezpieczyć samorządy przed porzucaniem odpadów. Jeśli nawet do tego dojdzie, gminy będą miały środki na unieszkodliwienie, zagospodarowania takich śmieci.

Nowela wprowadza ponadto obowiązkowy monitoring na wysypiskach, czy zasadę, że na wysypiskach nie będzie można składować śmieci dłużej niż rok (obecnie jest to do trzech lat). Oprócz tego firmy ubiegając się o pozwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem odpadów będą musiały wykazać, że są właścicielami gruntu, jego użytkownikami wieczystymi bądź mają potwierdzoną notarialnie umowę dzierżawy. Ustawa wprowadza również solidarną odpowiedzialność dzierżawcy oraz dzierżawiącego grunt pod instalacje odpadowe.

Nowelizacja ustawy o odpadach reguluje też kwestie związane z międzynarodowym transportem odpadów. Po zmianie przepisów do Polski nie będzie można wwieźć odpadów: komunalnych, z przetworzenia odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do unieszkodliwienia. Do kraju będzie można przywieźć tylko takie odpady, które będzie można wykorzystać jako surowce wtórne.

Czytaj więcej

źródło: niezalezna.pl