Poprawia się gospodarka odpadami tworzyw w Polsce

26
lip
Poprawia się gospodarka odpadami tworzyw w Polsce
Poprawia się gospodarka odpadami tworzyw w Polsce
  • Admin
  • 430 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Organizacja PlasticsEurope Polska przedstawiła wyniki odnoszące się do sposobów gospodarowania odpadami tworzyw sztucznych w Polsce. Z zadowoleniem można przyjąć fakt, iż następuje powolne, ale skuteczne odchodzenie od składowania takich odpadów na wysypiskach śmieci, gdzie bezpowrotnie tracą one swoją wartość.

Jak informuje PlasticsEurope Polska, w 2016 r. po raz pierwszy więcej tworzyw sztucznych w Polsce odzyskano (55,9%) niż składowano (44,1%) Szczególnie duży wzrost zanotowano w odzysku energii z odpadów tworzyw sztucznych: z 19% w 2014 r. wzrósł on do poziomu 29,1% w roku 2016.

A analizowanym roku zebrano w naszym kraju 1,72 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. Z tej ilości odzyskowi energii poddano 29,1% wszystkich odpadów, recyklingowi – 26,8%, zaś na wysypiska trafiło 44,1% odpadów tworzyw sztucznych. Tym samym, najmniej preferowana opcja zarządzania odpadami, jaką jest składowanie, znalazła się w mniejszości względem opcji pozwalających na dalsze wykorzystanie odpadów.

Pomimo wzrostu w naszym kraju w latach 2006-2016 zużycia tworzyw sztucznych o 40% i w konsekwencji generowania większej ilości odpadów, udało się w Polsce wyraźnie zwiększyć recykling odpadów tworzyw (2,7 razy), a odzysk energii aż 100-krotnie. Dla lepszego zobrazowania tego wyliczenia warto podać dokładne liczby. W 2006 r. zebrano w Polsce 1,22 mln ton odpadów, a w 2016 r. było to już 2,72 mln ton. Odzysk energii w 2006 r. był na poziomie 5 ton, podczas gdy w 2016 r. było to już 500 tys. ton. Do recyklingu w 2006 r. trafiło 171 tys. ton odpadów tworzyw, podczas gdy w 2016 r. było to 461 tys. ton. Na wysypiska śmieci w 2006 r. powędrowało 1,04 mln ton odpadów tworzyw, a w 2016 r. było to już wyraźnie mniej, bo 759 tys. ton.

Czytaj więcej

źródło: www.chemiaibiznes.com.pl