Page title

Nowoczesny asfalt.

Nowoczesny asfalt – LIFE EMU NEW na V Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej w Warszawie

Dnia 5 grudnia 2017 r. w prestiżowym budynku Golden Froor Plaza w Warszawie zebrali się licznie przedstawiciele szeroko rozumianej branży chemicznej i budowlanej. Magazyn „Chemia i Biznes” już po raz piąty zorganizował Konferencję Przemysłu Chemii Budowlanej, podczas której w panelu dotyczącym wyrobów i technologii przedstawiciele firmy Flukar Sp. z o.o. zaprezentowali realizowany od 2015 roku projekt pn. Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych.

Zebranych gości powitała Pani Ewelina Płońska-Stepulak, redaktor naczelna magazynu „Chemia i Biznes”. Następnie odbyły się dwa panele, podczas których przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytutów badawczych zaprezentowali najnowsze dane dotyczące przemysłu budowlanego. W dalszej części, po przerwach kawowych umożliwiających nawiązanie kontaktów w ramach networking, odbyła się debata z udziałem gości z Polski i Wielkiej Brytanii, podczas której dyskutowano o najnowszych trendach w budownictwie z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i środowiskowych. W czwartym panelu poświęconym nowym wyrobom i technologiom Zastępca Koordynatora Projektu ds. Technicznych, Pan Grzegorz Nieradka, przedstawił referat pt. Innowacyjna technologia wytwarzania podwójnie modyfikowanych emulsji asfaltowych. Wystąpienie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy zadawali mnóstwo pytań a w przerwie przed warsztatami i wyrazili chęć nawiązania kontaktów partnerskich i biznesowych.

W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu uczestników z całej Polski oraz zagranicy. Zachęcamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z tego wydarzenia.

zdjęcie numer 3: EPS Media, Chemia i Biznes