Debata Ślaska - Podsumowanie

11
paź
Debata Ślaska – Podsumowanie
Debata Ślaska – Podsumowanie
  • Redaktor
  • 332 Views
  • 0 Comment
  • No tags

W dniu 7.10. 2016 r. w Hotelu Żywieckim w Przyłękowie k. Żywca odbyła się Śląska Debata Międzysektorowa poświęcona realizacji projektu Life Emu New.

W spotkaniu wzięło udział 26 osób. Byli to głównie przedstawiciele firm i instytucji działających w obszarze komunikacji, drogownictwa i motoryzacji.

W imieniu organizatorów Gości przywitał Zastępca Koordynatora Projektu – Pan Grzegorz Nieradka, który poprowadził również część merytoryczną spotkania.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Sali Restauracyjnej Hotelu Żywieckiego. W jej trakcie odbyły się 2 prezentacje tematyczne”

I prezentacja:

„Podwójnie modyfikowana emulsja asfaltowa – innowacje i korzyści”

II prezentacja:

„Innowacyjna technologia wytwarzania podwójnie modyfikowanej emulsji asfaltowej i jej wpływ na osiągniecie korzystnych efektów środowiskowych”

Cześć druga Debaty odbyła się w Sali Konferencyjnej Hotelu Żywieckiego i poświęcona była panelom dyskusyjnym. Miała ona bardzo owocny przebieg. Prowadzono długie dyskusje na tematy związane z projektem, drogownictwem i możliwości zastosowania emulsji w celach przemysłowych.

Zgromadzonych uczestników bardzo interesowały rozwiązania techniczne, które zostaną zastosowane do produkcji emulsji asfaltowych, stopień zaawansowania prac nad projektem.

Zapraszamy na kolejne spotkania